شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار
اين اتاق جهت حمايت از دکتر قاليباف بنا شده،لطفاً عزيزاني که از دوست داران اين مرد بزرگ هستند،در اين اتاق عضو شوند و از اين عزيز حمايت نمايند...........با تشکر

پيام‌هاي اتاق

ساعت ویکتوریا
+ ما حمايت ميکنيم.اي قهرمان.....
چراغ جادو
گروه حاميان دکتر محمد باقر قاليباف
vertical_align_top