شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار
اين اتاق جهت حمايت از دکتر قاليباف بنا شده،لطفاً عزيزاني که از دوست داران اين مرد بزرگ هستند،در اين اتاق عضو شوند و از اين عزيز حمايت نمايند...........با تشکر

پيام‌هاي اتاق

ساعت دماسنج
+ * چه روزاي خوبي قراره بياد،چه فردايي ميشه،بگو @};- يا علي@};- *
خيال من
يا علي.......@};-
تسبیح دیجیتال
گروه حاميان دکتر محمد باقر قاليباف
vertical_align_top