شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار
اين اتاق جهت حمايت از دکتر قاليباف بنا شده،لطفاً عزيزاني که از دوست داران اين مرد بزرگ هستند،در اين اتاق عضو شوند و از اين عزيز حمايت نمايند...........با تشکر

پيام‌هاي اتاق

ساعت دماسنج
+ *سلام بر حاميان دکتر قاليباف*
pa na pa?!
92/3/15
سلاااااااااااااااام
تسبیح دیجیتال
گروه حاميان دکتر محمد باقر قاليباف
vertical_align_top