شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار
اين اتاق جهت حمايت از دکتر قاليباف بنا شده،لطفاً عزيزاني که از دوست داران اين مرد بزرگ هستند،در اين اتاق عضو شوند و از اين عزيز حمايت نمايند...........با تشکر

پيام‌هاي اتاق

تسبیح دیجیتال
+ تصميم حاميان قاليباف «ما نيروهاي طرفدار قاليباف با آمدن هر کسي مصمم‌تر مي‌شويم؛ اراده و توان‌مان هم بيشتر مي‌شود و به نفع هيچ‌کس کنار نمي‌رويم. تا آخر انتخابات هستيم مرد و مردانه از قاليباف حمايت مي‌کنيم.»
تسبیح دیجیتال
گروه حاميان دکتر محمد باقر قاليباف
vertical_align_top